JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

Výpis z obchodného registra

U notára môžete požiadať o vyhotovenie výpisu z Obchodného registra SR. Takto vydaný výpis je verejnou listinou a je rovnocenný výpisu, ktorý vydávajú registrové súdy.

Výpis z obchodného registra vydaný notárom má viaceré výhody:

1. Nemusíte navštíviť registrový súd, postačí navštíviť notára, ktorý je v každom okresnom meste
2. Nemusíte stáť v rade
3. Nemusíte kupovať kolky
4. Výpis vydaný notárom je lacnejší (jedna strana výpisu z obchodného registra stojí 1,33 EUR bez DPH)
5. U notára dostanete výpis z ktoréhokoľvek registrového súdu bez ohľadu na sídlo spoločnosti

Potrebné doklady:

  • Platný doklad totožnosti – napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, preukaz zdravotnej poisťovne)